سلامت و دارو

با این حوزه سرمایه گذاری هرمان بیشتر آشنا شوید….

تولید و صادرات مواد اولیه داروهای گیاهی و محصولات آرایشی بهداشتی طبیعی با استاندارد GMP به اتحادیه اروپا.

مشارکت و سرمایه گذاری در توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری در حوزه صنعت دارو، بهداشتی و آرایشی در جهت ایجاد توازن با توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور و همچنین رقابتی کردن تولیدات دارویی داخل کشور با تولیدات جهانی.

تولید و صادرات مکمل های دارویی و غذایی با استاندارد GMP به اتحادیه اروپا.