فرم ایده و طرح کسب و کار

خواهشمند است فرم ارائه به سرمایه گذار (Pitch Deck) خود را مطابق با موارد ارائه شده در این فرم تکمیل فرمایید.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : zip, rar, pdf, pptx, ppsx.