گروه بین المللی هرمان

گروه بین المللی هرمان به عنوان یک سرمایه گذار آلمانی-ایرانی فناور و نوآور در شهرهای برلین، مونیخ و تهران مشغول به فعالیت می باشد.

هرمان یک هلدینگ تخصصی در حوزه زنجیره ارزش صنایع مختلف در راستای انتقال دانش و فناوری های نوین از آلمان به ایران می باشد که در طی ١۶ سال فعالیت حرفه ای تمرکز خود را همواره بر سرمایه گذاری در صنایع بالادستی و پایین دستی با رویکرد فناورانه و نوآورانه گذاشته است.

مهم ترین دغدغه این گروه بین المللی سرمایه گذاری، شبکه سازی و ایجاد بستری برای انتقال دانش فنی و تکنولوژی از آلمان و دیگر حوزه های اروپا به کشورهای درحال توسعه در خاورمیانه از جمله ایران می باشد و با سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و خلاق ایرانی به منظور جذب و حمایت ایده های خلاق و نوآورانه در صنایع نو ظهور در طی سال ها تلاش مستمر فعال می باشد.

گروه بین المللی هرمان معتقد است فناوری توام با نوآوری و خلاقیت تنها در گرو جذب و بکارگیری ایده ها با قابلیت تجاری سازی و همچنین جذب استعدادها و متخصصین جوان می باشد که همواره برای دستیابی به این مهم از همکاری با عرضه کنندگان فناوری استقبال و تاکید می نماید.

چشم انداز

تبدیل شدن به قطب پیشرو داخلی و خارجی برای توسعه کارآفرینی در راستای بهینه سازی صنایع مختلف با رویکرد فناورانه و خلاقانه با ایجاد شبکه بین عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری اروپایی و ایرانی.

ماموریت

ماموریت هرمان ایجاد و توسعه دانش فنی از اروپا و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است که سرمایه گذاری در ۳ واحد تولیدی در ایران و ٣ واحد تحقیق و توسعه در شهرهای مونیخ، تهران و کاشمر به تعداد ۳۰۰ نفر متخصص، جزء مهم ترین راه حل های این گروه بین المللی برای پاسخ دهی به نیاز  شبکه مشتریان چند ملیتی بزرگ و کوچک در اتحادیه اروپا در حوزه های صنایع نفت،گاز، پتروشیمی، شیمیایی، دارویی و غذایی می باشد.